top of page

Babysimulatoren

 

Babysimulatoren er på størrelse med et nyfødt barn.

Den vejer knap 2700 gram og skal som en rigtig baby

have støtte til at holde hovedet. Via en lille computer i

babysimulatorens mave er den datastyret. Babyen

kræver omsorg dag og nat. Omsorgsbehovene er

baseret på virkelige spædbørns fysiske behov – sult,

bleskift, søvn, at bøvse og at blive vugget og trøstet.

Babyen græder, når den har et behov, der skal dækkes.

Babyen kan programmeres med forskellige døgnrytmer,

der er baseret på 15 døgnrytmer fra rigtige babyer.

De er opdelt i tre forskellige sværhedsgrader: Let, middel

og svær. Den fase, hvor den unge skal passe babysimulatoren,

vil typisk vare 5-9 døgn og indeholder alle sværhedsgrader.

Jeg taler meget åbent med borgeren om hvad babysimulatoren kan og ikke kan sammenlignet med et rigtigt barn. Desværre kan den ikke registrere de vigtige ting så som øjenkontakt, afstemning og indlevelse. Via samtale, råd og vejledning, observation, samt sidemands oplæring taler vi om det i gennem hele forløbet. 

Computeren registrerer den fysiske omsorg

I babysimulatorens sutteflaske og ble er der en chip, som fortæller computeren, om babyens behov for mad og bleskift bliver dækket. Den registrerer også, om babyens behov for hovedstøtte, at blive trøstevugget og at bøvse bliver opfyldt.

Den unge får et ID-armbånd, som viser, at den unge er babyens forældre. Det er kun personen med ID-brikken, der kan trøste babyen og opfylde dens behov.

Når babyen græder, skal den tages op, mens man støtter hovedet. ID-brikken køres hen over babyens ryg eller mave og udløser en klar tone, når babyen har registreret den ”rigtige” forældre. Derefter skal man finde ud af, om babyen er sulten, skal skiftes, vugges eller har brug for at bøvse. Til en babysimulator kan der knyttes en eller to ID-brikker.

 

Aflæsning af babysimulatoren

Babysimulatoren aflæses af den professionelle. Via computeren kan det ses, hvilke behov babyen har haft og i hvor stort et omfang hvert enkelt behov er blevet opfyldt. Det kan ligeledes aflæses på hvilket tidspunkt et evt. behov ikke er dækket. Hvis babyen har to ”forældre” med hver deres ID-brik, kan det aflæses, hvor mange gange de hver især har passet babyen.

bottom of page