top of page

Kursus for professionelle

På baggrund af interesse og efterspørgsel, er der udviklet et todages kursus for fagpersoner, der ønsker at implementere afklaringsforløb for unge med brug af babysimulator i egen kommune.

Kurset bygger på de erfaringer, som jeg siden 2008 har fået gennem mit arbejde dels i Svendborg Kommunes Babysimulator Team, dels som selvstændig i Babysimulator.dk siden 2017.

Kursisterne får udleveret færdigt undervisningsmateriale til brug for unge i egen kommune.

Jeg holder kursus i Svendborg, men kommer også gerne ud og holder kurset i din kommune.

Kontakt mig for tilmelding og mere information.

Jette Bonde Schaarup

babysimulator@gmail.com

Mobil 22 17 22 27

 

Målgruppe

Hvem er kurset henvendt til:

 • Sundhedsplejersker

 • Speciallærere

 • Pædagoger

 • Socialrådgivere

 • Familiekonsulenter

 • Psykologer – m.fl.

 

Jeg opfordrer til, at I tilmelder mindst to personer fra samme kommune – gerne med forskellig faglighed. Dette for at sikre en bred faglighed og tværfaglig sparring. Ring for personlig drøftelse.

Indhold

Kursets indhold

Kurset giver deltagerne viden til selv at udbyde og afholde afklaringsforløb med babysimulatoren efter Svendborg-modellen. Kurset indeholder:

 • Etiske overvejelser og spilleregler

 • Betydningen af professionel tværfaglighed

 • De unge og deres verdensbillede

 • De forældrekompetencer, der kræves, for at kunne opfylde et barns fysiske, psykiske og sociale behov

 • Pædagogiske overvejelser

 • Forløbsbeskrivelser

 • Gennemgang af de forskellige faser i et babysimulatorforløb

 • Undervisningsplaner, individuelle- samt gruppeforløb

 • Undervisningsmateriale

 • Samarbejde med myndighedspersoner - aftalebreve

 • Samarbejde med de unges netværk - netværksbreve

 • Indkøb af babysimulator - dansk vejledning

 • Programmering af babysimulator, demonstration og dansk manual

 • Implementering af arbejdet i egen kommune

Deltagerne får udleveret en kursusmappe med færdigt materiale til afholdelse af afklaringsforløb – samt en forløbsmappe til de unge, som udfyldes undervejs i afklaringsforløbet. Efter ønske kan materialet, som skal bruges ved afklaringsforløb for de unge, fås i et word-dokument, som kan justeres efter eget ønske. I så fald skal I medbringe en USB-pind på kurset.

Implementering og tværfaglighed

Tanker om implementering af arbejdet med babysimulatorer i egen kommune

Jeg ved, at det er vigtigt at såvel ledelse som politikere bakker op, hvis implementering af arbejdet med babysimulatorer i egen kommune skal lykkes. Vi bevæger os i store etiske dilemmaer, som det er vigtigt, at man har drøftet. Ønsker I at arbejde ud fra Svendborg-Modellen kræver et forløb mange personaleressourcer. Det er derfor betydningsfuldt, at der på forhånd er taget stilling til det. 

Jeg ved også at implementering, hvor flere faggrupper skal arbejde sammen om det samme koncept, kan være en udfordring. Samtidig viser min erfaring, at netop tværfagligheden i dette koncept, har haft stor betydning for udviklingen og udførslen af arbejdet. Uden dette tværfaglige samarbejde var konceptet samt udbyttet for de unge blevet et andet. Jeg har oplevet, at når flere fagligheder arbejder sammen er regnestykket 1+1=3.

Derfor tænker jeg, det er vigtigt at sende flere kursister med forskellig faglighed fra samme kommune, af sted på kurset. Det vil måske ikke være alle, der på sigt kommer til at arbejde direkte med afklaringsforløbene, men det vil lette implementeringen, at mange har et godt kendskab til konceptet. I praksis vil det være et mindre team, som laver konkrete forløb med unge.

 

Relevante aktører kan være:

 • Lærer og pædagoger fra STU uddannelsen

 • Lærer fra Produktionsskoler

 • Sundhedsplejersker

 • Personale fra Bosteder

 • Sagsbehandler fra Myndighedsafdelingen

 • Hjemmevejledere for udviklingshæmmede

 • Sagsbehandlere fra Børn og Unge

 • Psykologer der på sigt kan bruges som supervisor 

Jeg udbyder gerne et ”Orienteringsøde” af 1-1,5 times varighed for eksempelvis ledere, politikere og andre interesserede aktører, der skal have et indblik i arbejdet.

Erfaringer fra kurset

Her følger et udpluk af kursisternes evalueringer:

"De negative forventninger er vendt til positive. Jeg blev sendt på kursus og var skeptisk - nu gælder jeg mig til at komme i gang"

Sundhedsplejerske

"Meget interessant, jeg har lært rigtig meget, blandt andet om relationens betydning - tankevækkende også i forhold til mit eget arbejde" 

Socialrådgiver

"Super godt kursus. Vi springer lige to år over i vores egen forberedelse. Tak for det"

 Lærer

"Fantastisk materiale, det gør arbejdet meget lettere for os"

Familiekonsulent

"Den empatiske og anerkendende tilgang til målgruppen har været super"                                           

Pædagog

"Super fantastisk - jeg håber vi skal hjem og i gang"

Sundhedsplejerske

"Der har været et fantastisk flow, det har været godt organiseret"

Speciallærer

"Imponerende, jeg kan trække meget med også til mit daglige arbejde"

Socialrådgiver

"To meget spændende dage, flot arbejde. Dybt inspirerende"

 Ledende sundhedsplejerske

bottom of page