top of page

Baggrund

 

Svendborg Kommune oprettede i 2009 Svendborg Babysimulator Team. Dette på baggrund af en evaluering af et pilotprojekt i 2008 for udviklingshæmmede unge kvinder, samt erfaringer med efterfølgende individuelle forløb for såvel udviklingshæmmede som normalt begavede unge.

Svendborg Kommunes Babysimulator Team bestod frem til april 2017 af specialærer og vejleder Else Starbæk Olsen og jeg, sundhedsplejerske Jette Bonde Schaarup. Teamet har fra 2009 – 2017 udviklet, evalueret og justeret konceptet med brug af babysimulatoren. Konceptet bliver brugt rundt omkring i Danmark.

Else Starbæk Olsen havde som mangeårig underviser af grupper af unge, ressourcesvage mødre ofte ønsket, at de unge havde været bedre klædt på, før de traf beslutning om at få et barn. For selvom de unge var glade for deres børn, var der ofte mange omkostninger for både mødre og børn –  oftest var mødrene ikke alene om deres forældrerolle. Forældreskabet blev meget ofte delt med en plejefamilie.

Jeg har som special-sundhedsplejerske siden 2006 udelukkende arbejdet med familier med et særligt behov for og støtte til deres forældreskab. Det kommer bag på forældrene at deres personlige udfordringer og ofte egen svær opvækst påvirker deres forældreevne. Mange har brug for store støtteforanstaltninger, som de oplever indgribende i deres liv. Af og til må de dele deres forældreskab med en aflastningsfamilie eller plejefamilie. Dette har store omkostninger for børnene og forældrene,  men også samfundsøkonomisk. 

I foråret 2017 besluttes det at nedlægge Svendborg Kommunes Babysimulator Team, da det af forskellige grunde ikke havde været brugt i kommunen i en periode. Else Starbæk Olsen fik desuden nyt job i Service Styrelsen.

I september 2017 startede jeg privat virksomhed. Dels for at udbyde afklarende forløb for sårbare borgere samt kurser for professionelle, da jeg vurderer, at der fortsat er et behov.

Udgangspunktet og konceptet er uændret. Et forløb er på borgerens præmisser. Et forløb, der øger borgerens beslutningsgrundlag, så de får en mere realistisk oplevelse af, hvordan det er at have en baby. Vi drøfter, hvilke konsekvenser, positive samt negative, et barn evt. vil få i forhold til de drømme, ønsker og håb de har som forældre.

 

Jeg taler åbent med de borgeren, om vigtigheden af et godt samarbejdet med kommunens Børn og Familie afdeling, såfremt der er bekymringer for, om de selv kan magte forældreopgaven. Vi drøfter, hvordan evt. støtte foranstaltninger kan se ud. Taler om, hvordan det er at have mange professionelle i sit liv og på den måde "Få barn med kommunen" - Stemmer det overens med de drømme, ønsker og håb de har som forældre?

Det første kursus i Svendborg

I forsøgskurset i 2008 deltog seks unge udviklingshæmmede kvinder, som alle ønskede at få en baby.

De var elever på den 3-årige ungdomsuddannelse på CSV Syd Østfyn, og de skiftede alle fra at ønske at få en baby i nærmeste fremtid til at udskyde det på ubestemt tid – til de følte sig mere klar og modne til det.

Deres ændrede opfattelse skyldes dels samtalerne med de professionelle, samt deres personlige erfaringer med at passe en babysimulator døgnet rundt i op til fem dag. Oplevelsen gjorde et stort indtryk på de unge, som til at starte med nød at gå ture med barnevognen og de andre hyggelige ting, der følger med at passe babysimulatoren.

Efter nogle dage med for lidt søvn og manglende tid til sig selv bad flere af de unge om at få slukket babysimulatoren før tid. De måtte erkende, at de ikke magtede den store opgave, det er at passe en baby.

Hent rapporten her 

bottom of page