top of page

Etik

Når jeg holder forløb og kurser med babysimulatoren,

bevæger jeg mig i etiske dilemmaer både fagligt og menneskeligt.

Jeg har derfor formuleret et sæt etiske spilleregler, som skal sikre

de unges værdighed og ret til selv at træffe valg. Ved et forløb for

en ung forudsætter jeg et tæt samarbejde med de unges

professionelles netværk. Jeg forventer desuden, at en person fra

det professionelle netværk følger forløbet og støtter op omkring

den unge både under og efter forløbet. Dette er særlig vigtigt,

hvis den unge er gravid.

 

 

Etiske spilleregler

Jeg forventer, at alle personer og instanser omkring den unge respekterer de etiske spilleregler, der følger her:

 • Jeg skal tydeliggøre det overordnede formål med at anvende babysimulatoren - nemlig at øge sårbare unges beslutningsgrundlag, når de skal vælge børn fra eller til - samt give de unge viden om børn og indsigt i forældreopgaven.

 • Babysimulatoren udlånes kun til unge i forbindelse med et forløb (Alle 5 faser).

 • Jeg laver kun forløb med unge der selv ønsker afklaring i forhold til formålet.

 • Alle skal respektere, at der ikke er tale om en test af de unges forælderevne.

 • Der bliver ikke udstedt ”duelighedsbeviser” hverken til de unge selv eller til personer og instanser omkring dem.

 • Jeg skal have øje for de unges værdighed under hele forløbet.

 • Jeg skal respektere de unges ret til at erkende, vælge og handle på egne præmisser.  

 • Jeg skal være min magt bevidst i forbindelse med programmering af babysimulatoren. Alle programmeringer af babysimulatoren bør bero på en individuel vurdering af den unges evner og livssituation. Jeg starter altid med en let døgnrytme, så den unge lærer babysimulatorens behov at kende.

 • Jeg taler åbent og ærligt med den unge om de ressourcer og udfordringer, som den unge har i forhold til at blive forældre.

 • Forløbene skal gøre de unge bevidste om de konsekvenser, det at få et barn har for deres eget og for barnets liv. Forløbene skal ikke nødvendigvis afholde de unge fra at få et barn – og et tilvalg af barn skal respekteres.

 • Jeg videregiver ikke information til sagsbehandler, uden det først er drøftet med den unge. 

Jeg får mange forespørgsler både fra private og fra professionelle, som lyder "Kan vi lige låne en babysimulator?".

I henhold til de etiske spilleregler, siger jeg altid nej til dette. Jeg har også oplevet, at sige nej til at afholde forløb, som jeg har vurderet, ikke er etisk forsvarlige.

bottom of page