top of page
Individuelt babysimulatorforløb

Formål

  • at øge de unges beslutningsgrundlag, når de skal vælge barn til eller fra

  • at give de unge viden om børn og indsigt i forældrerollen

 

Målet er således ikke at skræmme de unge fra at få et barn, men at give dem mulighed for at få et bedre grundlag for

at overveje, om det er lige nu, de skal være forældre.

Et individuelt forløb bevilges af den kommunale sagsbehandler, oftest over Servicelovens  §11 eller §85.

Målgruppen er sårbare unge og voksne, som:

  • ønsker at få en baby

  • ønsker at blive klogere på en babys behov

  • ønsker at blive bevidst om forældreopgaven og -rollen

  • er gravide og gerne vil vide, hvad det indebærer at være forældre

  • er gravide men i tvivl om, hvorvidt de ønsker en abort

 

Et individuelt forløb vil typisk strække sig over tre uger og være opdelt i fem faser. Alle faser er væsentlige for at sikre at den unge, på værdig vis, kan øge sit beslutningsgrundlag for at vælge et barn til eller fra.

Fase 1:

Forsamtale 
Her mødes den unge med den bevilligende sagsbehandler, evt. andre professionelle med kendskab til den unge, fx støttekontaktperson eller hjemmevejleder, evt. repræsentanter fra det private netværk samt Jette Bonde Schaarup.

Jette er mødeleder. Vi drøfter formålet med forløbet, de forskellige personers tanker, etiske spilleregler og indholdet af forløbet.

Jette er fast kontaktperson for den unge under hele forløbet samt tovholder ift. de professionelle omkring den unge.

Fase 2:

Forberedelse til ”forældrerollen” gennem 2-3 samtaler med Jette
Den unge formulerer sine mål sammen med Jette.

Jette kommer på en række hjemmebesøg hos den unge. Sammen arbejder vi med faktorer, som har indflydelse på et barns trivsel og udvikling, samt med hvad forældrerollen vil indebære for den unges liv. 

Fase 3:

Den unge passer babysimulatoren i 5-9 døgn
I op til 9 hele døgn passer den unge babysimulatoren. Undervejs får den unge hjemmebesøg af Jette. Der vil efter behov være kontakt mellem den unge og Jette.

Da forløbet altid er individuelt tilrettelagt kan længden af fase 3 variere.

Fase 4:

Efterbearbejdning gennem 1-2 samtaler
Her drøfter den unge, sammen med Jette, sine tanker og ønsker i forhold til at vælge et barn fra eller til. Udgangspunktet er den unges erfaringer med pasningen af babysimulatoren, de løbende samtaler, Jettes iagttagelser og tanker, samt aflæsning af babysimulatoren. 

Der opstilles nye mål.

Fase 5:

Opfølgningsmøde
Et afsluttende møde mellem den unge, det professionelle- og private netværk samt Jette. Der indgås evt. aftaler om yderligere opfølgning af nye mål.

Netværk

Det er vigtigt, at relevante personer i den unges

netværk, private som professionelle, kender til forløbet

med babysimulatoren. Dette for at øge netværkets forståelse

for forløbet, samt for at netværkspersonerne kender deres

eventuelle rolle i dette.

Jette sender et netværksbrev til det professionelle

og private netværk.

bottom of page